Tomtedräkt

Att jultomten brukar avbildas som en snäll och tjock man, med långt vitt skägg och röda kläder vet förstås alla. Men, hur kommer det sig att han ser ut just så, och var kommer han egentligen ifrån?

Man kan nog säga att den tomte vi känner idag har vuxit fram ur en blandning av traditionella berättelser, verkliga personer, mytiska väsen och i viss mån också samtida berättelser och reklam.

Tomten har lite olika historia i olika länder, och vår svenska jultomte har sitt egentliga ursprung i den lilla hustomten, som månade så om gårdens djur och människor. De flesta har säkert hört Viktor Rydbergs dikt ”Tomten”, och kanske också sett filmen som visas på TV varje jul. Denna dikt illustrerades av konstnärinnan Jenny Nyström, och hennes bilder har tillsammans med dikten lagt grunden till sambandet mellan hustomten och jultomten. Jenny Nyströms bilder av tomten är nog den bild av jultomten de flesta svenskar ser framför sig. Men, under åren har bilden av tomten också påverkats av, bland annat, Disneys och Coca Colas typiska amerikanska jultomtar. Idag har många svenska tomtar ett mer amerikanskt utseende, och det är naturligtvis svårt att inte påverkas, när Kalle Ankas jul är en av de starkast bevarade jultraditionerna i de svenska hemmen.

Den amerikanske jultomten

heter Santa Claus, och han antas härröra från en biskop som levde på 300-talet, och som hette Sankt Nikolaus. Biskopen var en god man som var mycket givmild mot de fattiga. Han avbildades oftast i en röd tomtedräkt med detaljer i vitt och grönt, vilket förmodligen ligger till grund för dagens tomtedräkt. Den amerikanske tomtens karakteristiska utseende kan man nog påstå att han fått från Coca Cola. Under mer än 30 år var det denna bild det amerikanska folket fick av tomten, så det är inte så konstigt att de flesta tomtar i USA har ett liknande utseende. Kanske har han fått en del drag från vår nordiska jultomte, och Jenny Nyströms bilder, eftersom skaparen av Coca Cola-tomten hade nordiska rötter. Hans mamma var svenska och hans pappa kom från Åland i Finland. Så, kanske är det inte så enkelt att vår svenske jultomte bara har amerikaniserats, utan det kan också vara så att den amerikanska jultomten även fått ett och annat drag av den svenska.

Jultomtens uppgifter ser också lite olika ut

beroende på i vilket land han befinner sig. Till svenska barn kommer han, med sin säck, på julaftons kväll. Han bankar på dörren, och efter den klassiska frågan ”finns det några snälla barn”, delar han ut alla klappar i säcken. I de flesta andra länder är det juldagen som är den stressigaste arbetsdagen för tomten. Då ska han hinna krångla sig ner genom skorstenen och lägga julklappar i barnens julstrumpor innan de vaknar. Att ta skorstensvägen kan inte vara det mest praktiska för en så korpulent och fryntlig man. Men, det är sådan traditionen är, så det är bara att trycka sig ner genom den smala rökgången, i hus efter hus, på juldagsmorgonen.